Klik hier voor welkomspagina Het zál vaders een zorg zijn
DOSSIER POLITIEK


Zondag 28 maart 2004 wordt om 21.00 uur is op sbs6 een programma van breekijkzer (Pieter Storms) uitgezonden met als onderwerp gezag, zorg en omgang.

Minister Donner gaat wellicht paradoxale gezagstoewijzing voorstellen, gekoppeld aan verplichte bemiddeling.

De ouder die het hardst trekt krijgt het gezag over de kinderen, vooral als dat ook nog de moeder is. Dat was de facto de regel tot nu toe. Een absurde regel die in strijd is met elementaire wijsheid en inzichten zoals die onder andere vervat zijn in het Salomonsoordeel.

Al jaren wordt door mensen als Peter Hoefnagels en meer recent Cees van Leuven gepleit voor een verandering van de theorie en de praktijk van het familierecht in die zin dat de ouder die het kind het meest als eigendom beschouwt en uit dien hoofde het kind verscheurd (vervreemdt van de andere ouder) juist niet het gezag (of het hoofdverblijf) verdient te krijgen. Een goede samenvatting van het principe is te vinden het artikel "Salomon en de Gordiaanse knoop" ( Kind uit gebroken gezin heeft ook vader nodig") in het Algemeen dagblad van 22-4-97 van Joep Zander.

Verplichte mediation heeft alleen zin als bovengenoemde sanctie ook daadwerkelijk wordt doorgevoerd. Verplichte mediation mag niet in plaats komen van het recht op een normale omgang tussen vader en kind.

Immers wijst de praktijk al jarenlang uit dat er ook heel veel mis gaat bij mediation. Dat bemiddeling juist een voertuig kan zijn waarop vooroordelen over vaders welig tieren. Het bestrijden van die vooroordelen wordt soms uitgelegd als "niet meewerken". Bemiddelen wordt zo middelen tussen machtigsmisbruiker en machteloze, waarvan de machtigsgebruiker alleen maar machtiger wordt. Hiervan wordt het kind de dupe. Het beste is om duidelijk te maken aan beide ouders dat ze de zorg moeten verdelen. Als dat gesanctioneerd wordt zal; die ouder die zich aan dit uitgangspunt onttrtekt vanzelf een oplossing in bemiddeling moeten zoeken. Een bemiddeling gebaseerd op recht.

Helaas. Er staan nog steeds omgangsontzeggingsgronden in de wet. Wij vinden dat die eruit moeten. Ouders kan alleen de omgang ontzegd worden in het geval er een strafrechtelijke grond is ( en dan uiteraard iets in relatie tot het kind, zoals kindermishandeling ) overigens betekent dat niet dat wij vinden dat de omgang altijd ontzegd moet worden in dit soort gevallen. In veel gevallen kan er bijvoorbeeld wel begeleide omgang plaatsvinden.

Ook zou gelijke verdeling van zorg tussen vaders en moeders uitgangspunt moeten zijn. Vaders en moeders moeten vroegtijdig afspraken maken over de zorg voor hun kinderen. Afspraken over de situatie binnen zowel als buiten het huwelijk. Deze afspraken zullen door de rechters moeten worden gerespecteerd.

Recent is nog een verslechtering van de naamswijzigingsregelgeving ingevoerd. Naamswijziging op grond van scheiding van de ouders moet onmogelijk worden gemaakt.

De belangrijkste zaken staan kort en bondig bijelkaar in de verkaring van Langeac. Ook zijn er enkele jaren geleden door de werkgroep familierecht voorstellen gedaan voor wetswijziging.

Wat de opmerkingen van Levenkamp waard zijn moeten we nog maar afwachten. Vooral opmerkelijk is dat hij de stelselmatige leugen dat slechts een minderheid van ouders er, na relatiebeeindiging zelf niet tot een goede oplossing komt. De meeste ouders komen er niet uit. Met in de meeste gevallen het gevolg dat kinderen direct, zonder procedure het contact met hun vaders moeten missen.

Verder discussieren over dit onderwerp? forum sos-papa (cafe)

site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn home colofon- tips & citaat- mail- links dossier stalking dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht
Last Updated http://vaderseenzorg.nl/breekijzer.html : zie ook de andere pagina's