klik hier voor welkomspagina

Einde Clara Wichmann instituut in zicht; ook andere vrouwenorganisaties stoppen ermee


Een gelukkige bijkomstigheid van de huidige bezuinigingen is dat er ook nog wel eens clubs subsidie verliezen, die hun bestaansrecht niet kunnen bewijzen, of die zich makkelijk zelf kunnen bedruipen. Het kabinet heeft aangekondigd de subsidie aan het Clara Wichmanninstituut te beeindigen. Het Clara Wichmanninstituut houdt zich bezig met vraagstukken van vrouw en recht onder het formele mom van "Gender" en recht. Het bestaansrecht van deze club kan worden betwijfeld. Het instituut heeft in het algemeen de ongelijke rechtsbedeling van mannen en vrouwen ten aanzien van omgang en gezag niet alleen in stand gelaten, maar juist sterk bevorderd. Zo heeft het instituut zich uitgesloofd voor het versterken van de mogelijkheid tot verandering van achternaam, door konsekwent juridische procedures daarover te ondersteunen. Dit is niet alleen slecht voor vaders, maar vooral ook voor kinderen. Immers de Nederlandse naamswijzigingsregelgeving is in strijd met het internationale verdrag over de rechten van het kind (behoud identiteit tenzij belang van het kind anders vraagt-- Nederlandse wet: belang van de moeder). Zelfs de kinderbescherming en hoge raadsadviseurs van de minister zijn die mening toegedaan. Al herhaalde malen vroegen wij ons af waar door het kwam dat er toch niets veranderde. We kunnen niet anders constateren dan dat instituten als het Clara Wichmanninstituut dusdanig hun bestaan aan dit soort kinderbeschadigende procedures ontlenen dat ze zich met vol gewicht hier op hebben gestort.

Waar de hele westerse wereld er van overtuigd is dat het logisch en ook in het belang van kinderen is als vaders en moeders gezamenlijk zorgen, was dit instituut er altijd als de kippen bij om te zeuren over allerlei vermeende, maar niet aantoonbare kwalijke gevolgen van gezamenlijke zorg en gezag. Zeuren, want argumenten waren er dikwijls niet bij. In discussie gaan was er sowieso niet bij. In december schreef ondergetekende nog in de staatscourant dat emancipatie zich bezig zou moeten houden met mannen. Al 3 jaar geleden (in trouw) dat het Clara wichmaninstituut zich ook een keer zou moeten openstellen voor de ondersteuning van mannen bij emancipatoire aangelegenheden. Nooit enige reactie gehad. Te laat nu. En het is misschien ook wel beter dat ze helemaal weg gaan. Misschien dat er dan ruimte ontstaat voor iets geheel nieuws.

De bedoeling van het kabinet is om de subsidie per 2004 met een derde te verminderen en in 2006 te beeindigen.

Inmiddels heeft de vrouwenalliantie besloten zich op te heffen. Het instituut, een verband van 44 organisaties, zag geen mogelijkheden meer om na de stop van de subsidie verder te gaan.

Joep Zander


index colofon tips & citaat mail links site-zoekmachinedossier stalking dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier rechterlijke macht

site <A title=Joep Zander"> site het zál vaders een zorg zijn Last Updated http://vaderseenzorg.nl/clara.html : zie ook de andere pagina's