Het zál vaders een zorg zijn Meer vader minder jeugdzorg voor Savanna


 

Het belang van het kind is een mythologisch ritueel; schilderij onderdeel van het paneel circus familierecht, klik hier
Naar aanleiding van Savanna's dood is door de minister van Justitie, de staatssecretaris van VWS, kinderrechters en tal van andere functionarissen gezegd dat "het roer om moet". Dat voortaan het belang van het kind voorop moet staan. Daarmee suggereerden zij al dan niet in zoveel woorden dat voorheen een ander belang- dat van de ouder- voorop heeft gestaan. Los van mijn stelling dat het belang van een kind niet beter gediend kan zijn-mits voldaan wordt aan veiligheidseisen- dan met zo goed mogelijke hulp aan zijn ouders, lijkt mij dat er geen grond is voor die veronderstelling.

Prof Herman Baartman in perspectief, blad voor de kinderbescherming juni 2005

Van de affaire meisje van Nulde hebben we weinig geleerd in Nederland. Ook de vader van Savanna werd, voorzover we het van deze afstand kunnen volgen, buitengesloten. De remedie die bijvoorbeeld ABVA/KABO voorstelt, meer jeugdbeschermers, is een onzinnige. Meer vaders is een betere remedie.

Onderstaande is een oud bericht over het meisje van Nulde.

Hier een artikel over de manier waarop jeugdzorg zich in dit soort kwesties mengt: hef de jeugdzorg maar op.

Rochelle mag niet bij haar vader blijven


zie ook website sos-papa
Nadat eerder al Roweena onder dwang bij haar vader Martin Huisman werd weggehaald, met alle bekende gevolgen van dien mag ook Rochelle niet bij haar vader blijven. In tegenstelling tot wat de meeste media beweren is dat overigens geen rechterlijk besluit maar een voornemen van de stichting jeugdhulpverlening Dordrecht. Voogdij-instellingen kunnen over dit soort zaken in eerste instantie zelf oordelen

Deze zaak is niet het enige geval waarin de jeugdhulpverlening liever weigert vaders als mogelijke opvoeder van zijn kinderen te zien als er problemen bij de moeder zijn. Vooral de stichting jeugd en gezin Flevoland heeft er nogal een handje van.

De stelselmatige ontkenning van het belang van vaderschap in de westerse wereld leidt tot voor kinderen desastreuse gevolgen.

Ook in deze zaak wordt weer het kind als machtsmiddel ingezet om vader van publiciteitscontacten af te houden. Publiciteit is echter wel het enige middel waarmee dit soort waanzin misschien nog kan worden gestopt. Als de pers er werkelijk aandacht aan zou besteden dan zou echter wel een hele grote beroepsgroep aan de kaak moeten worden gesteld. Een beroepsgroep bovendien met een aanmerkelijk economisch en emotioneel eigenbelang.


Zie ook: persoonlijk statement Joep Zander

 

 

 

 

 

 

 

site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn colofon- tips & citaat- mail- links dossier stalking dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht dossier feminismekritiek
Last Updated http://vaderseenzorg.nl/nulde.html : zie ook de andere pagina's