Dossier Emancipatie


 • inhoudsopgave dossier emancipatie

  Wat goed is voor de man, ook goed voor de vrouw?

  Vrouwen van Zibundi wreed behandeld


  Wij zullen op deze site niet zo snel om aandacht vragen voor de rechteloze situatie van vrouwen. U bevindt zich immers op een vaderssite. Maar soms komen ook wij er niet onderuit. Lees en huiver mee over de situatie van de vrouwen in Zibundi.
  In Zibundi kan iedere vrouw in de gevangenis worden gegooid vanwege de simpele misdaad een man te ergeren. Als een man zegt dat een vrouw haar stem tegen hem verheven heeft, wordt ze in de gevangenis gegooid en worden de kinderen bij haar weggehaald. Dikwijls ziet ze de kinderen dan niet meer terug. Ze wordt tot slavernij gedwongen, en haar inkomen gaat naar de man die haar tot slaaf maakte.

  Schertstribunalen worden ingezet waar valse informatie wordt aangevoerd. De rechter is zich er volledig van bewust dat de informatie vals is, maar gebruikt dat om respect af te dwingen aan wetten die op zichzelf reeds onwettig bevonden zijn.

  Als hun werk onvoldoende is om de gewenste resultaten te bereiken, worden ze nog strenger gestraft.

  Er is een voortdurende publiciteitscampagne om deze vrouwen te denigreren en kwaad van ze te spreken. Alle media zijn erop ingesteld om deze vrouwen af te schilderen als gespuis van een mindere soort, die hun lot verdienen. Bijna de hele Zibundi samenleving is het er over eens dat deze vrouwen eerlijk en goed wordden behandeld. Hun smeekbeden om genade worden genegeerd.

  Hun kinderen worden meestal misbruikt en lijden levenslang aan de konsekwenties ervan. Ze worden geleerd om hun moeders te haten, en er wordt hen verteld dat het hun moeders fout is dat ze lijden.

  De kinderen van het vrouwelijke geslacht die de volwassenheid halen worden eveneens tot slavernij gedwongen. De echtgenoten hebben kinderen bij andere vrouwen, en de tot slavernij gedwongen vrouwen zien hun last vergroot doordat ze ook voor de andere kinderen van de man moeten betalen. De nieuwe vrouw van de man moet hem voortdurend in de watten leggen of anders het zelfde lot ondergaan.

  De mannen dreigen de vrouwen met het afnemen van de kinderen en met slavernij als ze niet tegemoetkomt aan zijn eisen. Zelfs de rijkste mannen dwingen een vrouw om haar schamele inkomen aan hem af te staan.

  Als ze ziek wordt wordt ze niet van haar verplichtingen ontslagen ook al wordt ze onderworpen aan ziekmakende omstandigheden. De meeste van deze vrouwen willen gewoon hun kinderen zien, maar ze worden genegeerd. Dit alles gebeurt met toestemming van de regering van Zibundi.

  Waar ligt Zibundi? Verrassing!! Het heet helemaal niet Zibundi maar Amerika. En het zijn geen vrouwen die onder deze omstandigheden moeten leven maar mannen.

  Thomas Simon
  vertaling Joep Zander correcties Hein van Gils

  oorspronkelijke titel:
  Good For the Gander?
  Conditions Harsh for Zibundi Women

  Opmerkingen bij dit stuk: Ook in Nederland zal, als mannen zich niet verzetten een moglijkheid bestaan om mannen zonder enige vorm van proces uit hun huis te zetten op aanzegging van hun vrouw. Voor het overige verschilt dfe beschreven situatie al niet wezenlijk van de Nederlandse. Wat te doen? Weigeren samen te wonen? Of in verzet.


  site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn home colofon- tips & citaat- mail- links dossier stalking dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht
  Last Updated http://vaderseenzorg.nl/zibundi.html : zie ook de andere pagina's