Het zál vaders een zorg zijn Vaderdagaktie 2000: buitenhof


Opinie: echtscheiding
Anton Zijderveld
Veel echtscheidingen monden uit in een verbeten strijd tussen dwaze vaders en dwarse moeders. De omgang met de kinderen is daarbij de inzet.

Ieder jaar worden er 38.000 echtscheidingen uitgesproken. Daar zijn meer dan 28.000 kinderen bij betrokken. In maar liefst 40% van deze gevallen komt de afgesproken omgang van de niet verzorgende ouder met het kind niet tot stand. In de meeste gevallen zijn het de vaders die hun kinderen ondanks een omgangsregeling niet meer te zien en te spreken krijgen.

Dat is slecht voor de vaders, maar wat veel erger is: het is slecht voor de kinderen. Hen wordt een groot onrecht aangedaan.

Feministes hebben wel eens beweerd dat kinderen eigenlijk geen vader nodig hebben. Maar het tegendeel wordt steeds duidelijker. Zelfs volwassenen - mannen en vrouwen - gaan op zoek naar hun biologische vaders. Die zijn hun genetische oorsprong, de biologische kern van hun bestaan. Vaders spelen ook een sociologische en psychologische rol die bepaald anders, maar even belangrijk is als die van de moeders.

De ellende begint pas echt als er een rechter aan te pas moet komen. Emoties van woede en rancune laaien op en er worden beschuldigingen geuit die meestal niet weerlegd kunnen worden. De macht van de verzorgende ouder - meestal de moeder - is niet te breken. De rechter staat feitelijk voor schut, het recht lijdt schade, het onrecht duurt voort. We druipen in dit land van de tolerantie. Ook dit onrecht wordt getolereerd.

Een onhoudbare situatie! Onlangs kwam het VVD-kamerlid Otto Vos met een goed voorstel. Werkt een omgangsregeling niet, dan moet eerst een onafhankelijke bemiddelaar worden ingeschakeld. Blijft èèn van de ouders onredelijk en halstarrig, dan is dat een minpunt in de verdere procedure. De vervolgens ingeschakelde rechter kan dan het omgangsrecht overeind houden door de tegenwerkende ouder een straf op te leggen - een boete of dienstverlening.

Dwaze vaders, dwarse moeders, machteloze rechters en gedupeerde kinderen - het is een troosteloze toestand in echtscheidingsland. De hoogste tijd dat regering en parlement daar eens wat aan gaan doen! En dan moet meteen ook maar eens een kritisch onderzoek gedaan worden naar de vaak dubieuze rol die de Raad voor de Kinderbescherming in deze janboel speelt.

Anton Zijderveld

site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn colofon- tips & citaat- mail- links dossier stalking dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht dossier feminismekritiek
Last Updated http://vaderseenzorg.nl/aktie.html : zie ook de andere pagina's